מחירון בוט בוואטסאפ

* 2700 ש"ח

(מע"מ אפס)

עלות הקמה  …..  1200 ש”ח
 
 
 כולל אישורים וחיבור ל
 WhatsApp Business
של העסק
בניית בוט  …….  1500 ש”ח
 

* 3500 ש"ח

(מע"מ אפס)

עלות הקמה  …..  1200 ש”ח
 
 
 כולל אישורים וחיבור ל
 WhatsApp Business
של העסק
בניית בוט  …….  2300 ש”ח
 

* 4700 ש"ח

(מע"מ אפס)

עלות הקמה  …..  1200 ש”ח
 
 
 כולל אישורים וחיבור ל
 WhatsApp Business
של העסק
בניית בוט  …….  3500 ש”ח
 
*החברה רשאית לעדכן את המחירון מעת לעת.
 
המחירים הרשומים להלן הינם עבור בוט וואטסאפ עסקי וכוללים עלות הקמה לעסק ספציפי. נדרש חשבון פייסבוק עיסקי.
המחירים לא כוללים חיבור למערכות נוספות כדוגמת CRM, בסיס נתונים וכו’.
המחירים לא כוללים תהליכי אוטומציה כלשהם תוך כדי הבוט או אחריו.
להתאמת בוט או כל אוטומציה אחרת מעבר למופיע כאן ניתן לפנות ל
 די.ברק מדיה טל’  054-4334438
 נשמח לעמוד לשירותכם
Scroll to Top